~ ~ ~ ~ Welcome to nbsafal.blogspot.com. ~ ~ ~ ~


मुक्तक ३

भन्छौ भने तिम्ले सारा सहर छोड्दिन्छु
आलिङ्गनमा बाधिँने ती प्रहर छोड्दिन्छु
आफ्नो आँखा अघि मलाइ देख्नै मन छैन भने
इसारा देऊ तिम्रो सारा सहर छोड्दिन्छु

No comments:

Post a Comment