~ ~ ~ ~ Welcome to nbsafal.blogspot.com. ~ ~ ~ ~


मुक्तक

                                                                  मुक्तक

                                            लत्पतीएला शृंगार भो धेरै नचल
                                          लाग्छ थकाई बेकार भो धेरै नचल
                                         किन हतार तिमीलाई बैंस बिसाउन
                                           भत्किएला प्रेमघर भो धेरै नचल  
                                                                      😊
                                                                                                                                                                                                                     pic: google