~ ~ ~ ~ Welcome to nbsafal.blogspot.com. ~ ~ ~ ~


मुक्तक १

कस्तो कस्तो अकल्पनीय नाता हुन्छ प्रेममा
भित्र फोहोर बाहीर सुन्दर गाता हुन्छ प्रेममा
दिन हप्ता महिना वर्ष बर्बात गर्नु मात्र न हो
फाइदा होइन उल्टो धेरै घाटा हुन्छ प्रेममा

No comments:

Post a Comment