~ ~ ~ ~ Welcome to nbsafal.blogspot.com. ~ ~ ~ ~


खाँदबारीको पानीपुरी, कुखुरी र खुकुरी

पूर्वी नेपालको संखुवासभा जिल्लाको सदरमुकाम खाँदबारी बजारमा लाग्ने शनिबारे हाटबजारमा देखीएका केहि दृष्यहरु ।
हाटबजारको दृश्य

हाटबजारको दृश्य

हाटबजारमा विक्रिका लागि राखिएका फलामे औजारहरु

हाटबजारमा विक्रिका लागि राखिएका जडीबुटीहरु

चौँरीको रौँ

हाटबजारको दृश्य

हाटबजारको दृश्य

हाटबजारमा विक्रिका लागि राखिएका कुखुराहरु

यार्सागुम्बा

यार्सागुम्बा

जडीबुटी विक्रि गर्दै ग्रामिण महिला

पानीपुरी र चटपट

हाटबजारस्थलबाट देखिएको दृष्य
 
    

nbsafal.blogspot.com
nirajbabu.bhatta@gmail.com