~ ~ ~ ~ Welcome to nbsafal.blogspot.com. ~ ~ ~ ~


LET'S SPEAK AGAINST #DHULMANDU

निसास्सियो धुलोले शहर काठमाडौँ
भन्नै लाज लाग्ने भयो घर काठमाडौँ
छिछि भन्दै कहिलेसम्म मुख ढाकेर हिँड्ने
जागौँ लागौँ बनाअौँ अब सुन्दर काठमाडौँ ।।
#kathmandu #dustmandu #maskmandu #wedeservebetter

No comments:

Post a Comment